ÖMER AYBAK GRUP GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. AYDINLATMA METNİ

 

Ömer Aybak Grup Gıda San.Tic.A.Ş.olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

 

 

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ömer Aybak Grup Gıda San.Tic.A.Ş.aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

 

Tarafımızla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

 

Adres: Karayolları Mh.567.Sk. Adıyaman Çiğ Köftecisi No:18-20 Gaziosmanpaşa -İSTANBUL

Telefon: 0212 6505902

E-posta: omeraybak.ik@hotmail.com

İnternet sitesi: www.adiyamancigköftecisi.com

 

 

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

 

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

 

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel veriler; internet sitesi gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 

 

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 

 

Saygılarımıza;

Ömer Aybak Grup Gıda San.Tic.A.Ş.